wersja do wydruku Arkadiusz Sip 07.01.2020 10:20

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2020

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2020

Zarządzenie nr  0050.1.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  2 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie nr  0050.2.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  2 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki

Zarządzenie nr  0050.3.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  3 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.297.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  lokali i budynków mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy

Zarządzenie nr  0050.4.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad zajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój, tj. pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz nieruchomości  nie będących drogami wewnętrznymi - na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu

Zarządzenie nr  0050.5.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  14 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.6.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  14 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.7.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  14 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.8.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  14 stycznia 2020 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości zabudowanej położonej na terenie gmina Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.9.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  15 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.10.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia składu Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie "Mój dom na medal"

Zarządzenie nr  0050.11.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  17 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr  0050.12.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr  0050.13.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramuczynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych

Zarządzenie nr  0050.14.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  21 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.15.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  22 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Urzędu Miasta upoważnionych do przeprowadzania kontroli podatkowych

Zarządzenie nr  0050.16.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  22 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Zarządzenie nr  0050.17.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  27 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.18.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  30 stycznia 2020 r. w sprawie sprzedaży  nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój


Zarządzenie nr  0050.20.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  5 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości należności za przejazd mężczyzn i kobiet wezwanych do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku podczas kwalifikacji wojskowej w 2020 roku

Zarządzenie nr 0050.22.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej miasta Kudowa – Zdrój o nazwie:  „Mój dom na medal”

Zarządzenie nr  0050.23.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  7 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia składu Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie "Mój dom na medal"

Zarządzenie Nr 0050.27.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12  lutego 2020 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości  niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2020 10:20