Arkadiusz Sip 10.12.2019 16:33 wersja do wydruku

Kudowa-Zdrój 10-12-2019 r.

 

I N F O R M A C J A

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter), w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24,  wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia: nr 31/2019 – na ogrody przydomowe i cele rolne, nr 32/2019 – na miejsca postojowe i grunt pod garażem, nr 33/2019 - na działalność usługowo-handlową; oraz wykaz nr 34/2019 nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na punkt gromadzenia odpadów.

W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia 10-12-2019 r. do 31-12-2019 r.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I N F O R M A C J A - wykazy dotyczące nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:10.12.2019 16:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:10.12.2019 16:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 40