Kudowa-Zdrój 15.11.2019r.


I N F O R M A C J A

Działając   na  podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z  późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój, uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w  Kudowie-Zdroju,  przy  ul. Zdrojowej 24, parter, został wywieszony na tablicy  ogłoszeń  wykaz  dot.  nieodpłatnego przeniesienia  na  własność prawa  własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  oznaczonej  geodezyjnie jako  działka numer  71/4  (AM-4), o pow. 423 m2, położonej w obrębie Pstrążna, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie  kłodzkim, województwie dolnośląskim,  na wyposażenie Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju – gminnej  instytucji  publicznej.

    W/w wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  15.11.2019 r. do 09.12.2019 r.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 31.12.2019 r.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieodpłatnego przeniesienia na własność prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:15.11.2019 10:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.11.2019 10:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 24