Zarządzenie Nr 0050.237.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 15 października 2019 r.

w sprawie zbilansowania dzierżawionej na cele rolne powierzchni zajętej na realizację projektu „Singletrack Orlicko-Klodzko” z działką nr 43 obręb Słone

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) i w związku z Uchwałą nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Bilansuje się powierzchnię wykorzystaną na realizację projektu „Singletrack Orlicko-Klodzko” objętą umową dzierżawy nr 8/2015/R z dnia 11 maja 2015 r. z przeznaczeniem na cele rolne z działką nr 43 obręb Słone o powierzchni 27204 m2 stanowiącą własność Gminy Kudowa-Zdrój.
Przeznacza się działkę nr 43 obręb Słone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat na rzecz Strony umowy dzierżawy nr 8/2015/R z dnia 11 maja 2015 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.237.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.11.2019 08:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:14.11.2019 08:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 29