Arkadiusz Sip 13.11.2019 10:22 wersja do wydruku

GKZM.GL 8.2019                                                                Kudowa - Zdrój, dn. 12.11.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój
tel. 74/862-17-17, fax, 74/862-17-18 NIP:883-16-79-903, REGON 890717929

 

zaprasza do złożenia ofert na zbycie drewna średniowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
 

Opis przedmiotu zamówienia:


Wycenie podlega materiał o wartości minimalnej:

 

       1.WOD Nr:02/3 S2a św dł 1,20mb--------------------------------------------------------  Razem:25,60 m³ 

 

       2. WOD Nr:02/7-- S2a--- św dł 2,40mb-------------------------------------------------- Razem:112,37 m³ 

       Ogółem:--------------------------------------------------------------------------------------------------137,97 m³

 

            137,97 m³  x 141,00 zł/1 m³  = 19453,77 zł netto+ 23% Vat(4474,37 zł) = 19488,33 zł Brutto

 

            137,97 m³  x 141,00 zł/1 m³  = 19453,77 zł netto+ 23% Vat(4474,37 zł) = 23928,14 zł Brutto

 

                      Razem------------ 19453,77 zł Netto+23%VAT(4474,37 zł)= 23928,14  zł  Brutto.

 

 

     Ogółem wartość sprzedaży drewna średniowymiarowego---------23928,14 zł ----  zł Brutto

 

 

Sposób obliczenia oferty:  cena brutto oferty
2. Termin realizacji zamówienia: 12.12.2019 roku
3. Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena - 100%
4. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania oferty: Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dnia 21.11.2019 r. do godz. 12:00 , w formie: pisemnej (osobiście, listownie) w kopercie zaadresowanej na Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój oznakowanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą zadania którego dotyczy (Oferta na zakup drewna średniowymiarowego)
5. Osobą do kontaktów w sprawie jest Roman Krupa, tel. 695 895 802
6. Oferta winna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszego zapytania ofertowego.

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

 

                                                                                                                                                              

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE na zbycie drewna średniowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:13.11.2019 10:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:13.11.2019 10:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 39