Arkadiusz Sip 13.11.2019 10:14 wersja do wydruku

GKZM.GL 7.2019                                                                Kudowa - Zdrój, dn. 12.11.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój
tel. 74/862-17-17, fax, 74/862-17-18 NIP:883-16-79-903, REGON 890717929

 

zaprasza do złożenia ofert na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
 

Opis przedmiotu zamówienia:


Wycenie podlega materiał o wartości minimalnej:

 

 1.WOD Nr:02/6 WDO--- świerk--------------------------------------------------------------   Razem:180,85 m³ 

 

          WDO1 –27,24 x 141,00 zł/1 m³  =   3840,84 zł netto + 23% Vat(   883,39 zł)  =   4724,23 zł Brutto.

          WDO2 –81,99 x 157,00 zł/1 m³  = 12872,43 zł netto + 23% Vat(2960,66 zł)  = 15833,09 zł Brutto.

          WDO3 –71,62 x 175,00 zł/1 m³  = 12533,50 zł netto + 23% Vat(2882,70 zł)  = 15416,20 zł Brutto.

Razem-------- 180,85m³--------------------- 29246,77 zł netto ---------Vat(6726,75 zł) = 35973,52 zł Brutto.

 

                

                  Razem------------ 29246,77 zł Netto+23%VAT(6726,75zł)= 35973,52  zł  Brutto.

      

 Ogółem wartość sprzedaży drewna wielkowymiarowego WDO  świerk---------35973,52 zł ----  zł Brutto

 

Sposób obliczenia oferty:  cena brutto oferty
2. Termin realizacji zamówienia: 12.12.2019 roku
3. Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena - 100%
4. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania oferty: Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dnia 21.11.2019 r. do godz. 12:00 , w formie: pisemnej (osobiście, listownie) w kopercie zaadresowanej na Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój oznakowanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą zadania którego dotyczy (Oferta na zakup drewna wielkowymiarowego)
5. Osobą do kontaktów w sprawie jest Roman Krupa, tel. 695 895 802
6. Oferta winna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszego zapytania ofertowego.

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:13.11.2019 10:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:13.11.2019 10:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 43