Kudowa-Zdrój 05.11.2019 r.

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z  późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24 - parter, został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych  w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonych w Kudowie-Zdroju oznaczonych  geodezyjnie jako działki :
-  nr 66/14 Am-5, obręb Słone, SW1K/00087969/2;
-  nr 66/16 Am-5, obręb Słone, SW1K/00087971/9;
-  nr 66/18 Am-5, obręb Słone, SW1K/00087974/8.

W/w wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  05.11.2019 r. do 27.11.2019 r..
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 19.12.2019 r..

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.11.2019 13:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.11.2019 13:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 32