Kudowa-Zdrój 18-10-2019 r.

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter), w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24,  wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia: nr 25/2019 - cele rolne i ogrody przydomowe, nr 26/2019 - grunt pod garażem wybudowanym ze środków własnych dzierżawcy, nr 27/2019 - na reklamę.
W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia  18-10-2019 r. do 08-11-2019 r.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z przeznaczeniem na cele rolne i ogrody przydomowe, grunt pod garażem wybudowanym ze środków własnych dzierżawcy, na reklamę
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.10.2019 13:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.10.2019 13:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 28