Zarządzenie Nr 0050.222.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 01 października 2019 r.

w sprawie powołania Dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn.zm.) oraz § 7 ust. 2 Statutu Żłobka ustalonego uchwałą Nr XXII/135/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia statutu dla Żłobka w Kudowie-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016r., poz. 3092), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Powołuje się z dniem 01 października 2019 roku Panią Jagnę Przypisek-Sobolewską na stanowisko Dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju na czas nieokreślony.  

§2.

Warunki pracy i płacy oraz zakres obowiązków na stanowisku Dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju określi umowa o pracę.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2019 roku.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.222.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.10.2019 11:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.10.2019 11:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 27