Zarządzenie nr 0050.213.2019
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 20 września 2019 r.

 
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) w związku z art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r., Nr 1481 z późn. zm.) i § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1342) Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów określonej w obowiązujących przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych należy składać w terminie do dnia 11 października 2019 roku.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.213.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.09.2019 11:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.09.2019 11:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 28