Kudowa-Zdrój 23-09-2019 r.

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń (parter), w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24,  wykaz nr 19/2019 dotyczący nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową.
W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia 23-09-2019 r. do 14-10-2019 r.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.09.2019 13:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.09.2019 13:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 36