O G Ł O S Z E N I E
S E S J A

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU

odbędzie się w dniu 30 września  2019 r. o godz. 1400  w Zespole Szkół Społecznych przy ul. Słone 72 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój,
b)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok,
c)    ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej w Kudowie –Zdroju, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Kudowa –Zdrój,
d)    w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Kudowie-Zdroju.
4.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
5.    Sprawozdanie Burmistrz Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
8.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
9.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

                                        
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Kudowy – Zdroju

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 30.09.2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.09.2019 14:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.09.2019 14:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 43