Arkadiusz Sip 18.09.2019 12:07 wersja do wydruku

Szanowni Dzierżawcy.

 

Przypominam, że z dniem 31-10-2019 r. wygasa część umów dzierżawy gruntów gminnych dzierżawionych na cele rolne i ogrody przydomowe.

 

Po wygaśnięciu umowy dzierżawy teren należy uporządkować i zwrócić nieruchomość w terminie 14 dni od dnia jej wygaśnięcia (tj. do dnia 15-11-2019 r.).

Zwrot przedmiotu dzierżawy nastąpi przez sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego, którego termin podpisania należy ustalić wcześniej – telefonicznie pod nr 748621736 lub osobiście w pok. nr 3 Urzędu Miasta.

 

Dla zainteresowanych dalszym wydzierżawianiem przypominam o konieczności złożenia wniosku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta.

 

Wnioski można pobrać w wersji elektronicznej (w załączeniu) lub papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój – w pokoju nr 3 oraz Biurze Obsługi Klienta.

 

Jednocześnie informuję, że w przypadku bezumownego zajmowania nieruchomości ustala się opłatę z tego tytułu w wysokości 150 % stawek czynszu dzierżawnego.

 

Przypominam, że podstawą do zawarcia umowy dzierżawy jest uregulowanie zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego.

 

           

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o końcach umów dzierżawy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:18.09.2019 12:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:18.09.2019 12:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 35