Zarządzenie  Nr  0050. 179 .2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie § 6 ust. 3 Uchwały nr 87/2019   Państwowej Komisji Wyborczej z dnia z 12 sierpnia 2019 r w sprawie  warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października  2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustanawiam Pana Janusza Engela koordynatorem  gminnym  odpowiedzialnym  za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy Kudowa-Zdrój w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października  2019 r.

§ 2.

Zakres wykonywanych zadań oraz terminy ich wykonywania określają uchwały Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.179.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.09.2019 11:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.09.2019 11:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 26