Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

Kudowa-Zdrój, 09-09-2019 r.

Znak sprawy: IR.271.17.2019

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986.)  Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.  „Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju ", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.08.2019 pod numerem 588380-N-2019.


UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta cena najkorzystniejszej oferty wynosząca 271.830,00 zł brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 221 142,55 zł brutto oraz brak jest możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

UZASADNIENIE PRAWNE:

W związku z powyższym wystąpiła przesłanka do unieważnienia postępowania zgodnie z art. Art. 93. ust. 1.  pkt. 4 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986.)

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.17.2019 z dnia 09.09.2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:09.09.2019 14:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:09.09.2019 14:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 62