Zarządzenie Nr 0050.148.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
 z dnia 26 lipca 2019 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 63 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Powierzam pełnienie obowiązków dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju Pani Katarzynie Jędrzejewskiej z dniem 28 sierpnia 2019 r. na okres 10 (dziesięciu) miesięcy, tj. od 28.08.2019 r. do 27.06.2020 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.148.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.08.2019 09:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.08.2019 09:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 42