Kudowa-Zdrój 09.07.2019 r.


I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z  późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24 - parter, został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz  dot. działki nr 166/4, (AM-4) o pow. 91 m2 , księga wieczysta SW1K/00083051/6, położonej w obrębie Nowy Zdrój, w gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność Nabywcy.

W/w wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  10.07.2019 r. do 01.08.2019 r..
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 23.08.2019 r..

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 166/4 obręb Nowy Zdrój na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:10.07.2019 08:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.07.2019 08:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 47