Kudowa-Zdrój 05.07.2019 r.

OGŁOSZENIE
        

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z  2018  r. poz. 2204 z  późn. zm.)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1490).

BURMISTRZ  MIASTA   KUDOWA-ZDRÓJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 na  sprzedaż    lokalu  mieszalnego  nr 7,  położonego  w budynku  mieszkalnym, w zabudowie wolnostojącej, na  drugim  piętrze, składającego się  z pokoju z aneksem kuchennym o  pow.  18,17 m2 wraz  ze sprzedażą udziału w  prawie  własności nieruchomości gruntowej w wysokości 5,64%, przy ul. Głównej 44,  w  obrębie  Słone, Gmina  Kudowa-Zdrój, działka  numer  644 Am-10 o  pow. 207 m2, księga wieczysta nr SW1K/00039107/1.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, ogrzewanie – piec kaflowy. Okna drewniane do wymiany, podłoga z desek drewnianych  malowana farbą  olejną. Lokal do kapitalnego  remontu, nie posiada łazienki, wc wspólne  znajduje się na półpiętrze.

CENA WYWOŁAWCZA  20 000,00 zł

w tym  cena  lokalu 19 074,00 zł, cena  udziału w  prawie  własności 926,00 zł

    Przetarg odbędzie się    08.08.2019 r.  o godz. 10.00  pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości 20% ceny wywoławczej   w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub  przelewem  na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa-Zdrój  najpóźniej do  02.08.2019 r.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  
    Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.  Termin  wpłaty ceny nieruchomości przez  Nabywcę ustala się  nie  później  niż  20.08.2019 r.
Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie  pisemnej zgody współmałżonka do wzięcia udziału w przetargu w jego imieniu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność. W przypadku osób reprezentujących osoby prawne – stosowne dokumenty potwierdzające reprezentację podmiotu

    Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.
    
    Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej - ul. Główna 44 obręb Słone
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.07.2019 11:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.07.2019 10:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 91