ZARZĄDZENIE Nr 0050. 111.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie powołania zespołu wykonującego porozumienie  w zakresie realizacji pakietowego Projektu PPP pn. Budowa mieszkań na wynajem w gminach Ząbkowice Śląskie, Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda w województwie dolnośląskim

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.   Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zarządza się co następuje :

§ 1

W celu wykonania Porozumienia zawartego w Ząbkowicach Śląskich w dniu 23 maja 2019 roku w sprawie współpracy w zakresie realizacji pakietowego Projektu PPP pn.   Budowa mieszkań na wynajem w gminach    Ząbkowice Śląskie,    Kudowa-Zdrój,   Nowa Ruda  w województwie dolnośląskim powołuje się zespół w składzie:

- Mariusz Fleszar                  -  przewodniczący zespołu
- Andrzej Wiszniewski         -   członek zespołu
- Piotr Dąbrowski                 -  członek zespołu
- Marek Kot                          -   członek zespołu
- Janusz Domałeczny           -   członek zespołu
- Sylwia Książek                  -   członek zespołu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.111.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.06.2019 12:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.06.2019 12:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 52