ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2019

BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
     z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za rok 2018

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się raport o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Raport o stanie Gminy Kudowa-Zdrój podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Kudowy-Zdroju oraz publikacji na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.110.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:31.05.2019 12:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.06.2019 14:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 40