Zarządzenie Nr 0050.84 .2019
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczki za dostawę energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) oraz na podstawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za rok 2018 Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Ustala się następujące stawki zaliczki za dostawę energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, obowiązujące od dnia 01.05.2019 r.:
    Adres budynku                                                                       Stawka zaliczki za 1 m² pow.ogrz./m-c
    ul. Główna 17                                                                                               6,20 zł

§2.

Ustalona w § 1 zaliczka zostanie rozliczona po zamknięciu  i rozliczeniu kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania za rok 2019, nie później  niż do 30 czerwca roku następnego.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.84.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.05.2019 10:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.05.2019 10:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 34