Zarządzenie nr  0050.78.2019
Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju
z dnia  8 kwietnia 2019 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z  późn. zm.)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1

1.Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 6 , położony w budynku przy ul. Głównej 44 wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce   nr 644 (Am-10), o  pow. 0,0207 ha, położonym w obrębie Słone, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczysta   nr SW1K/00039107/1;

2.Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 7 , położony w budynku przy ul. Głównej 44 wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce    nr 644 (Am-10),  o  pow. 0,0207 ha, położonym w obrębie Słone, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczysta   nr SW1K/00039107/1;

3. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 7 , położony w budynku przy ul. Słone 15 wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 626/3 (Am-18), o  pow. 0,1435 ha, położonym w obrębie Słone, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi  księgę wieczysta   nr SW1K/00057781/1;

4.Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 6, położony w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 31 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, posadowionym na działce  nr 342/3 (Am-11), o  pow. 0,1529 ha, położonym w obrębie Czermna,  gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział  Ksiąg  Wieczystych  prowadzi  księgę wieczystą  nr SW1K/00048828/7;

5.Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 6 , położony w budynku przy ul. Zdrojowa 17 wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 179    (Am-9), o  pow. 0,1120 ha, położonym w obrębie Słone, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział  Ksiąg  Wieczystych  prowadzi  księgę wieczysta  nr SW1K/00064163/5.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy  Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.78.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.05.2019 09:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.05.2019 09:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 35