Kudowa-Zdrój 30.04.2019 r.


I N F O R M A C J A

Działając   na  podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z  późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój uprzejmie informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w  Kudowie-Zdroju  przy  ul. Zdrojowej 24 - parter, został wywieszony na tablicy  ogłoszeń  wykaz  dot.  sprzedaży w drodze  przetargu ustnego  nieograniczonego  lokali  mieszkalnych, położonych  w  budynkach w Kudowie-Zdroju:

1.    ul. Główna  44/6,
2.    ul. Główna  44/7,
3.    ul. Tadeusza  Kościuszki 31/6.


    W/w wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  30.04.2019 r. do 22.05.2019 r..
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 13.06.2019 r..

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnychych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.05.2019 08:16
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.05.2019 08:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 41