Arkadiusz Sip 25.04.2019 11:01 wersja do wydruku

Kudowa-Zdrój 23.04.2019r.

 

I N F O R M A C J A

 

 

Działając   na  podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z  późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój uprzejmie informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w  Kudowie-Zdroju,  przy  ul. Zdrojowej 24, parter, został wywieszony na tablicy  ogłoszeń  wykaz  dot.  sprzedaży  lokalu  mieszkalnego, położonego przy  ul. Tadeusza Kościuszki 31/8  w  Kudowie-Zdroju, który  będzie przedmiotem sprzedaży  na  rzecz  najemcy.

 

         W/w wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  26.04 r. do 20.05.2019 r.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 11.06.2019 r.

 

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I N F O R M A C J A-wykaz dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki 31/8
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:25.04.2019 11:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:25.04.2019 11:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 46