Arkadiusz Sip 17.04.2019 11:30 wersja do wydruku

Kudowa-Zdrój 15.04.2019r.

 

I N F O R M A C J A

 

Działając   na  podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z  późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w  Kudowie-Zdroju  przy  ul. Zdrojowej 24, parter został wywieszony na tablicy  ogłoszeń  wykaz  dot.  sprzedaży  w drodze  przetargu  ustnego nieograniczonego, nieruchomości   gruntowych położonych  w Kudowie-Zdroju.

 

  1. dz. nr  16/4 (AM-1) obręb Jakubowice , pow. 1299 m2, SW1K/00083148/3;             
  2. dz. nr 178/27 (AM-8) obręb Stary Zdrój, pow. 223 m2, SW1K/00077342/8

 

         W/w wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  16.04.2019 r. do 08.05.2019 r.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 30.05.2019 r.

 

 Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I N F O R M A C J A-wykaz dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych położonych w Kudowie-Zdroju- dz. nr 16/4 (AM-1) obręb Jakubowice i dz. nr 178/27 (AM-8) obręb Stary Zdrój
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:17.04.2019 11:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:24.04.2019 09:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 63