Kudowa-Zdrój 22-03-2019 r.


I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter), w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24,  wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: 6/2019 grunt pod garażem wybudowanym ze środków własnych ludności, 7/2019 ogród przydomowy, 8/2019 działalność usługowo-handlową oraz wykaz nr 5/2019 dotyczący oddania nieruchomości w użyczenie.
W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia 22-03-2019 r. do 12-04-2019 r.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:22.03.2019 09:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.03.2019 09:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 42