Kudowa-Zdrój 18.03.2019 r.


I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z  późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24, parter, został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz  dot. działek nr 249/11,249/13, (AM-9) o łącznej pow.297 m2, położonych w obrębie Stary Zdrój, w gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz wszystkich właścicieli  Wspólnoty Mieszkaniowej przy  ul. Zdrojowej 50.

W/w wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  19.03.2019 r. do 10.04.2019 r.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 02.05.2019 r.
.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:19.03.2019 14:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:19.03.2019 14:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 49