wersja do wydruku Arkadiusz Sip 05.03.2019 11:15

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2019

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2019

Zarządzenie nr  0050.48.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  4 marca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu raportu o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za 2018 rok

Zarządzenie nr  0050.49.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  5 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im.Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr  0050.50.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  4 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr  0050.51.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  5 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przertargowej

Zarządzenie nr  0050.52.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  8 marca 2019 r. w sprawie umorzenia odsetek z tytułu opóźnienia

Zarządzenie nr  0050.53.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  8 marca 2019 r. w sprawie umorzenia odsetek z tytułu opóźnienia

Zarządzenie nr  0050.54.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  8 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu  opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.55.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  8 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu  opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.56.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  8 marca 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu  opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.57.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  8 marca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Zarządzenie Nr 0050.58.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr 0050.59.2019 Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój.

Zarządzenie Nr 0050.60.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie  przeglądu dokumentów zawierajacych informacje niejawne w zakresie spełniania ustawowych przesłanek ochrony, zmiany lub zniesienia klauzuli tajności

Zarządzenie nr  0050.61.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia  18 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przertargowej

Zarządzenie Nr 0050.62.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.63.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie  oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 339/68 obręb Zakrze (AM-10)

Zarządzenie Nr 0050.64.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gmniny Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.65.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.66.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, stanowiących współużytkowanie wieczysrte Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 31

Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 0050.69.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr 0050.70.2019 Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

Zarządzenie nr 0050.71.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 marca  2019 r. w sprawie  ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój   za 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.73.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości  niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

Zarządzenie Nr 0050.74.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 02 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 0050.75.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 04 kwietnia 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

Zarządzenie Nr 0050.76.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 050.80.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.03.2019 11:15