Kudowa-Zdrój 01.03.2019 r.

 

I N F O R M A C J A

Działając   na  podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z  późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój uprzejmie informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w  Kudowie-Zdroju  przy  ul. Zdrojowej 24, parter, został wywieszony na tablicy  ogłoszeń  wykaz  dot.  sprzedaży  lokali  mieszkalnych na rzecz  najemców, w Kudowie-Zdroju:

1.    ul.  Pogodna 24/I/15
2.    ul. 1-go Maja 13/4
3.    ul. Fabryczna 11/1
4.    ul. Główna 51/5

    W/w wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  01.03.2019 r. do 25.03.2019 r.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 16.04.2019 r.

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia wykazu dot. sprzedaży lokali mieszkalnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:01.03.2019 07:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:01.03.2019 07:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 51