Kudowa-Zdrój 19.02.2019r.

I N F O R M A C J A

Działając   na  podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z  późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w  Kudowie-Zdroju  przy  ul. Zdrojowej 24, parter, został wywieszony na tablicy  ogłoszeń  wykaz  dot.  sprzedaży  lokalu  mieszkalnego, położonego przy  ul.T. Kościuszki 108/23  w  Kudowie-Zdroju, który  będzie przedmiotem sprzedaży  na  rzecz  najemcy.

    W/w wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  20.02.2019 r. do 14.03.2019 r.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 05.04.2019 r.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia wykazu dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.02.2019 12:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.02.2019 12:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 39