ZARZĄDZENIE Nr 0050.31.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 11 lutego 2019 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz § 12 ust. 1, 2 i 4 Programu Współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 stanowiącego załącznik  do Uchwały nr III/10/18 Rady Miejskiej z dnia 7 grudnia 2018 roku    w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co  następuje:

§ 1

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy na 2019 rok w składzie:
1.    Iwona Biernacik
2.    Hanna Jędrzejewska
3.   Justyna Klich
4.    Katarzyna Oczkowska
5.    Rafał Greszta.

§ 2

Zasady działania Komisji Konkursowej określone zostały w § 12 Uchwały nr III/10/18 Rady Miejskiej z dnia 7 grudnia 2018 roku     w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok".

§ 3

Rozwiązanie Komisji Konkursowej nastąpi na mocy niniejszego zarządzenia po dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego  wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.31.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.02.2019 10:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.02.2019 10:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 39