Zarządzenie nr  0050.22.2019
Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju
z dnia  28 stycznia 2019 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości  stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z  późn. zm.)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 4 , położony w budynku przy ul. Fabryczna 10 wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 425/3 o  pow. 0,0462 ha, położonym w obrębie Zakrze, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00046924/6;

2. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 16, położony w budynku przy ul. Fabrycznej 11 wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 433/5 o  pow. 0,1025 ha, położonym w obrębie Zakrze, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00055038/4;

3.Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 20 , położony w budynku przy ul. T. Kościuszki 108 wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 251 o  pow. 0,1506 ha, położonym w obrębie Czermna, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00044229/0;

4.Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 4 , położony w budynku przy ul. T. Kościuszki  108 wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 251 o  pow. 0,1506 ha, położonym w obrębie Czermna, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00044229/0;

5.Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 1 , położony w budynku przy ul. Tkacka 8 wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 337/15 o  pow. 0,0182 ha, położonym w obrębie Zakrze, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00054680/2.

§ 2

Tracą moc zarządzenia Burmistrza  Miasta  Kudowa-Zdrój  nr : 0050.240.2018; 0050.239.2018;  0050.241.2018; 0050.238.2018; 0050.237.2018  z dnia 31 października  2018 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy  Kudowy - Zdroju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.22.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.02.2019 10:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.02.2019 10:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 56