Kudowa-Zdrój 28.01.2019r.

 

I N F O R M A C J A

Działając   na  podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w  Kudowie-Zdroju  przy  ul. Zdrojowej 24, parter został wywieszony na tablicy  ogłoszeń  wykaz  dot.  sprzedaży  lokali  mieszkalnych na rzecz  najemców, w Kudowie-Zdroju:

1.    ul. T. Kościuszki 108/4;
2.    ul. Fabryczna  11/16;
3.    ul. Fabryczna  10/4;
4.    ul. Tkacka  8/1;
5.    ul. T. Kościuszki 108/20;
6.    ul. B. Chrobrego 71/12;
7.     ul. Pogodna  23/10.

    W/w wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  28.01.2019 r. do 20.02.2019 r.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 14.03.2019 r.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia wykazu dot. sprzedaży lokali mieszkalnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.01.2019 11:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.01.2019 11:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 38