Arkadiusz Sip 05.02.2019 13:44 wersja do wydruku

Zarządzenie Nr  0050.24.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 31stycznia 2019 roku

 

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z póź. zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

 

§ 1.

1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Kudowa-Zdrój.

2. Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 2.

1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kudowa-Zdrój.

2. Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kudowa-Zdrój.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.24.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:05.02.2019 13:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:05.02.2019 13:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 39