Arkadiusz Sip 04.02.2019 15:08 wersja do wydruku

Kudowa-Zdrój 04-02-2019 r.

I N F O R M A C J A

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter), w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24,  wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: 1/2019 grunt pod garażem wybudowanym ze środków własnych ludności, 3/2019 ogrody przydomowe, 4/2019 reklamę oraz wykaz nr 2/2019 dotyczący garaży przeznaczonych do najmu.

W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia 04-02-2019 r. do 25-02-2019 r.

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I N F O R M A C J A-wykazy:nr 1-4, dotyczące nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:04.02.2019 15:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:04.02.2019 15:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 31