Zarządzenie nr  0050.19.2019
Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju
z dnia  16 stycznia 2019 r.

w sprawie sprzedaży stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z  późn. zm.)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 10, położony w budynku przy ul. Pogodnej 23 wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 173 o  pow. 0,0525 ha, położonym w obrębie Słone, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00025565/8.

2. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 8, położony w budynku przy ul. Pogodnej 15 wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 171 o  pow. 0,0502 ha,   położonym w obrębie Słone, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00043141/2.

3. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 8, położony w budynku przy ul. Łąkowej 11 wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 390 o pow. 0,0328 ha,   położonym w obrębie Zakrze, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00066744/6.

4. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 4, położony w budynku przy ul. 1 Maja 13 wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 175  o  pow. 0,0208 ha,  położonym w obrębie Stary Zdrój, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00042235/1.

5. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 12, położony w budynku przy ul. Bolesława  Chrobrego 71  wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 322/2  o  pow. 0,1144 ha, położonym w obrębie Czermna, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00044227/6.

6. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 10, położony w budynku przy ul. Łąkowej 15 wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 387/7 o  pow. 0,0937 ha,  położonym w obrębie Zakrze, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00054762/1.

7. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 5, położony w budynku przy ul. Łąkowej 15  wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 387/7 o  pow. 0,0937 ha,  położonym w obrębie Zakrze, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00054762/1.

8. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 10, położony w budynku przy ul. Łąkowej 20  wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 387/34 o  pow. 0,1086 ha,  położonym w obrębie Zakrze, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00061054/7.

9. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 5, położony w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 71  wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 322/2  o  pow. 0,1144 ha, położonym w obrębie Czermna, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00044227/6.

10. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 11, położony w budynku przy ul. Słonecznej 3  wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 190/4  o  pow. 0,0355 ha,  położonym w obrębie Stary Zdrój, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00047364/9.

11. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 7, położony w budynku przy ul. 1 Maja 29   wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działkach:   nr  187 o  pow. 0,0246 ha; nr 178/5 o pow. 0,0017 ha; nr 178/6 o pow. 0,0065 ha,  położonym w obrębie  Stary Zdrój , gminy Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00053116/1.

12. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 5, położony w budynku przy ul. Głównej 51  wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 104/2 o  pow. 0,0869 ha,  położonym w obrębie Zakrze, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00056249/3.

13. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 2, położony w budynku przy ul. Głównej 19  wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 301/1 o  pow. 0,0413 ha,  położonym w obrębie Zakrze, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00043609/1.

14. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 8, położony w budynku przy Al. Jana Pawła II nr 16  wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 5/1 o  pow. 0,2013 ha,  położonym w obrębie Stary Zdrój, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00054965/4.

15. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 2, położony w budynku przy ul. Łąkowej 4  wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 27/6 o  pow. 0,0883 ha,  położonym w obrębie Zakrze, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00067790/0.

16. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku przy ul. Fabrycznej 11  wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 433/5 o  pow. 0,1025 ha,  położonym w obrębie Zakrze, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00055038/4.

17. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 15, położony w budynku przy ul. Pogodnej 24/I  wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 131 o  pow. 0,0166 ha,  położonym w obrębie Słone, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00039489/2.

18. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 12, położony w budynku przy ul. Słonecznej 3  wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 190/4 o  pow. 0,0355 ha,  położonym w obrębie Stary Zdrój, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00047364/9.

19. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 23, położony w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 108  wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 251 o  pow. 0,1506 ha, położonym w obrębie Czermna, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00044229/0.

20. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 3, położony w budynku przy ul. Zdrojowej 9  wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 185/27 o  pow. 0,0640 ha,  położonym w obrębie Słone, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00060029/6.

21. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 4, położony w budynku przy ul. Nad Potokiem 18  wraz ze sprzedażą prawa  własności ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 165 o  pow. 0,0476 ha,  położonym w obrębie Zakrze, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  KW nr SW1K/00058610/9.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy  Kudowy - Zdroju.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.19.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:24.01.2019 14:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:24.01.2019 14:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 36