Zarządzenie Nr 0050.5.2019
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 7 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 900,00 zł.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             52.148.471,62 zł      
        w tym dochody majątkowe                       10.231.166,49 zł
                     dochody bieżące                            41.917.305,13 zł
2.     wydatki         52.717.652,03 zł
        w tym wydatki majątkowe               11.364.365,58 zł
                     wydatki bieżące                   41.353.286,45 zł    
3.    deficyt  budżetu    569.180,41 zł    

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.5.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:16.01.2019 09:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:16.01.2019 09:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 35