O G Ł O S Z E N I E
S E S J A

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU

odbędzie się w dniu 30 stycznia  2019 roku  o godz. 1400  w    sali narad  Rady Miejskiej przy  ul. Zdrojowej 27 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr III/18 z dnia 7.12.2018r. i nr IV/18 z dnia 28.12.2018 r.
4.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój,
b)    rozpatrzenia wniosku mieszkańca,

C)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
d)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok,
e)    przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej    i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”,
f)    wysokości oraz  warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu  przekształcenia prawa  użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w prawo własności tych gruntów,
g)    ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023,
h)    planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,
i)    planu pracy komisji stałych  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2019 rok,
j)    planu pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2019 rok.
5.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
6.    Sprawozdanie Burmistrz Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
9.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
10.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Kudowy – Zdroju

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 30.01.2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.01.2019 13:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.01.2019 15:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 35