Arkadiusz Sip 17.01.2019 10:39 wersja do wydruku

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W związku z postepowaniem ofertowym prowadzonym przez Gminę Kudowa-Zdrój na zakup usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu pn. Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne ogłoszonym w BIP 7 stycznia 2019 r. informuję, że z uwagi na brak ofert nie wyłoniono wykonawcy.

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA- "Zakup usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu pn. Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:17.01.2019 10:39
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:17.01.2019 10:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 38