Zarządzenie Nr 0050.13.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie  powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) i § 8 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)  Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję przetargową do wykonywania w dniu 21 stycznia 2019 r. czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w składzie:

1.    Iwona Biernacik                                 - przewodnicząca komisji
2.    Piotr Dąbrowski                                 - członek komisji
3.    Izabela Bednarek                               - członek komisji
4.    Magdalena Szot                                 - członek komisji
5.    Anna Jakubowska-Kort                     - członek komisji.

 § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.13.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:15.01.2019 14:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.01.2019 14:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 44