ZARZĄDZENIE  NR   0050.4.2019       
Burmistrza Miasta  Kudowy-Zdroju
z dnia 2 stycznia 2019 roku


w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

          Na  podstawie art. 41  ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2018r. poz. 2137) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kudowie-Zdroju w następującym składzie:
1.    Barbara Kopeć – Przewodnicząca Komisji
2.    Katarzyna Oczkowska - Sekretarz Komisji
3.    Monika Kryczka – Członek Komisji
4.    Stanisław Jakubiec – Członek Komisji
5.    Grzegorz Dacyszyn – Członek Komisji

§ 2

Traci moc:
1.    Zarządzenie Nr 15/08 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2.     Zarządzenie Nr 103/08 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3.    Zarządzenie Nr 209/10 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 01 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4.    Zarządzenie Nr 7/11 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5.    Zarządzenie Nr 218/11 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6.    Zarządzenie Nr 351/14 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7.    Zarządzenie Nr 28/17 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8.    Zarządzenie Nr 102/17 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 04 maja 2017 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 


                                                    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.4.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.01.2019 14:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.01.2019 14:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 46