Zarządzenie Nr 0050.8.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 8 stycznia 2019  r.

w sprawie  powołania dyrektora Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Kudowie-Zdroju


 Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm) oraz  art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza,  co następuje:

§ 1

Powołuje się z dniem 1 lutego 2019 r.  Pana Rafała Gresztę  na stanowisko Dyrektora Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Kudowie-Zdroju na czas określony siedmiu lat, tj. od 1 lutego 2019 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 roku.

Burmistrz
Aneta Potoczna
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.8.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:10.01.2019 08:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.01.2019 08:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 41