§ 27. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. BHP należy w szczególności:

1)przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp;

2)bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych;

3)przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowej analizy stanu bhp;

4)udział w opracowaniu planów modernizacji urzędu i poszczególnych stanowisk pracy;

5)opracowanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych w zakresie bhp;

6)udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;

7)prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji powypadkowej;

8)prowadzenie szkolenia wstępnego ogólnego i współpraca w zakresie organizowania wymaganych pozostałych szkoleń z zakresu bhp;

9)współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną,
a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;

współpraca z organami Państwowej Inspekcji Pracy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stanowisko ds. BHP - BHP
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:21.12.2018 12:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:21.12.2018 12:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 39