§ 24. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami należy
         w szczególności:

 1. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy;
 2. sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców lub w drodze przetargu;
 3. zlecanie wykonania opracowań geodezyjno-kartograficznych, operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości;
 4. sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych
   i zabudowanych;
 5. przekazywanie nieruchomości jako aport do spółek prawa handlowego;
 6. przekazywanie nieruchomości podległym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd;
 7. wygaszanie trwałego zarządu i przejmowanie nieruchomości do zasobu gminnego;
 8. prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości dla realizacji celów publicznych oraz nabyciem nieruchomości na rzecz gminy;
 9. ustalanie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości oraz z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej;
 10. ustalanie opłat planistycznych wynikających z uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 11. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem udzielonych przez gminę bonifikat;
 12. nadawanie nieruchomościom numerów porządkowych oraz nazewnictwo ulic i placów;
 13. prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów oraz ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, prowadzenie i aktualizacja w systemie EMUiA;
 14. przygotowanie i prowadzenie postępowania w sprawach związanych z podziałem nieruchomości;
 15. zatwierdzanie podziałów geodezyjnych;
 16. przeprowadzanie procedury scalania i podziału nieruchomości;
 17. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - GN
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:21.12.2018 12:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:21.12.2018 12:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 33