wersja do wydruku Arkadiusz Sip 21.12.2018 12:54

Stanowisko ds. archiwum zakładowego - ARCH

§ 23. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. archiwum zakładowego  należy 
         w szczególności:

 1. współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie prawidłowego tworzenia teczek spraw i przygotowania ich do przekazania
  we właściwym terminie do archiwum zakładowego;
 1. przechowywanie, zabezpieczenie oraz prowadzenie ewidencji posiadanych
  i przejmowanych akt;
 2. umożliwienie osobom trzecim korzystanie z zasobu archiwalnego dla celów służbowych i naukowych;
 3. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej - kategorii „B'' i przekazywanie
  jej na makulaturę lub fizycznego zniszczenia;
 4. przekazywanie materiałów archiwalnych - kategorii ,.A" do Archiwum Państwowego
  we Wrocławiu lub Oddziału w Kamieńcu Ząbkowickim;
 5. koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej; jednolitego rzeczowego wykazu akt i przepisów dotyczących funkcjonowania archiwum;
 6. udzielanie porad i instruktażu pracownikom w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz przygotowywania dokumentów do archiwum zakładowego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stanowisko ds. archiwum zakładowego - ARCH
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.12.2018 12:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż