Arkadiusz Sip 21.12.2018 12:53 wersja do wydruku

 

§ 22. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. architektury i przestrzeni publicznej  należy 
         w szczególności:

 1. wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
  i aktów wykonawczych do tej ustawy;
 2. wykonywanie zadań gminy w zakresie prawa budowlanego;
 3. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i konserwacją zabytków i miejsc pamięci narodowej, współdziałanie z konserwatorem zabytków;
 4. opiniowanie lokalizacji sieci technicznego uzbrojenia terenu pod względem zgodności
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 5. przygotowanie założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  oraz ich realizacja;
 6. udział w sporządzaniu i bieżąca aktualizacja oferty inwestycyjnej gminy w formie pisemnej oraz elektronicznej;
 7. współpraca z pracownikami referatu finansowo-budżetowego w zakresie kontroli rzetelności składanych deklaracji podatkowych;
 8. współpraca ze Starostwem Powiatowym oraz Inspektorem Nadzoru Budowlanego
  w zakresie zmiany opodatkowania gruntów w związku z przystąpieniem przez inwestorów do realizacji inwestycji  na podstawie wydanych pozwoleń na budowę;
 9. pozyskiwanie środków na rozwój infrastruktury i wizerunek architektoniczny gminy
  z zewnętrznych źródeł finansowania.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stanowisko ds. architektury i przestrzeni publicznej APP
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:21.12.2018 12:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:15.03.2019 13:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 61