PROTOKÓŁ NR II/18
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 28 listopada 2018 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1400 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska otworzyła II sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja będzie nagrywana oraz, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój.
Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 15 radnych co stanowi niezbędne quorum. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowa-Zdrój,
b)    powołania stałych komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, określenia przedmiotowego zakresu ich  działania, liczby członków oraz  składu osobowego.
4.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
Wiceprzewodniczący Rady zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o punkt dot.  udzielenia głosu mieszkance Kudowy-Zdroju.
Burmistrz Miasta wyraziła zgodę na wprowadzenie zmian w porządku obrad.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie wniosku dot.poszerzenia porządku obrad o punkt dot.  udzielenia głosu mieszkance Kudowy-Zdroju,  a następnie stwierdziła, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła w/w wniosek.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad II sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 28.11.2018r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3)

a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowa-Zdrój.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowa-Zdrój. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała nr II/3/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowa-Zdrój została podjęta większością głosów.
b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, określenia przedmiotowego zakresu ich  działania, liczby członków oraz  składu osobowego.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, określenia przedmiotowego zakresu ich działania, liczby członków oraz  składu osobowego. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała nr II/4/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, określenia przedmiotowego zakresu ich  działania, liczby członków oraz  składu osobowego została podjęta jednogłośnie.  

Ad.4)
Mieszkanka E.M. zaprosiła radnych na spotkanie z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, które odbędzie się 5.12.2018r. o godz. 1900 w Teatrze Zdrojowym.

Ad.5)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady II sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1415 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia   Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr II/18 z dnia 28 listopada 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.12.2018 12:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.12.2018 12:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 50