Kudowa-Zdrój 18-12-2018 r.

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter), w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24,  wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: 36/2018 ogrody przydomowe, 37/2018 grunt pod garażem wybudowanym ze środków własnych ludności, 38/2018 działalność usługowo-handlową oraz wykaz nr 39/2018 dotyczący nieruchomości położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na prowadzenie działalności rolniczej.
W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia 18-12-2018 r. do 08-01-2019 r.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości położonych w gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na ogrody przydomowe, grunt pod garażem, działalność usługowo-handlową oraz wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na prowadzenie działalności rolniczej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.12.2018 10:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.12.2018 10:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 50