Zarządzenie nr 0050.274.2018

Zarządzenie Nr 0050.274.2018
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy Kudowa – Zdrój ze składu Rady Nadzorczej Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432) w związku z art. 215 §2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1577 oraz z 2018r., poz. 398, poz. 650 i poz. 1544) i §25 ust. 1 i 2 umowy Spółki Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Odwołuje się Panią Magdalenę Rajchembę  ze składu Rady Nadzorczej Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z/s w Kudowie – Zdroju, z dniem 1 grudnia 2018 r..

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.274.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2018 08:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż