Kudowa-Zdrój 20-11-2018 r.

 

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z póź. zm.), Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń (parter), w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24,  wykaz nr 35/2018 dotyczący nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na prowadzenie działalności rolniczej
W/w wykaz będzie wywieszony przez okres 21 dni tj. od dnia 20-11-2018 r. do 11-12-2018 r.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości położonych w gminie Kudwa-Zdrój przeznaczonych do oddania dzierżawę w trybie bezprzetaru ustnego nieograniczonego na prowadzenie działalności rolniczej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.11.2018 12:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.11.2018 12:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 27